Onze missie en visie

Onze Missie en visie

Onze missie
Is om de mens te laten inzien waar hij goed in is en energie van krijgt met inzet van al zijn talenten. In zijn rol als (startende) ondernemer en ZZP'er (opnieuw) te laten inzien dat hij vooral moet doen waar zijn passie en kracht ligt.

Onze visie
Als je doet waar je hart ligt, voor jou als mens, en ook als ondernemer/zzp'er is er meer mogelijk dan jij je ooit hebt kunnen voorstellen. Jij als mens bent de doorslaggevende factor en bepalend voor het welslagen van jouw missie wanneer je wilt blijven groeien als mens, ondernemer/zzp'er wat direct een positief effect heeft op je leven en onderneming.