Onze Missie en visie

NLP in de zakelijke markt

"Met rapport lukt alles, zonder rapport lukt niets".

En wat is NLP en wat is "rapport"? 

Als je begrijpt NLP is en hoe communicatie werkt is het mogelijk je collega's, klanten, doelgroepen, etc. nog beter te begrijpen en daardoor beter met ze te communiceren. De winst zit 'm in het begrip van de waarden en wensen van de doelgroep. Begrijpen hoe mensen informatie tot zich nemen en hoe ze communiceren.

Als je dit snapt kan jij aansluitend jouw communicatie daarop aanpassen. Want als jij jouw communicatie afstemt op die van je gesprekspartner, 'herkent' deze zich eerder in jouw boodschap. Dat komt omdat jij op hem/haar 'lijkt' en dat schept een band én aansluitend vertrouwen.

Men staat dan eerder 'open' om jouw boodschap te ontvangen en als 'waar' te ervaren, ook onbewust. Waarbij ze aansluitend in de actiemodus komen. Dit kan zijn: informatie opvragen, of delen met je, en ook tot 'kopen' over gaan.