Segmentatie en doelgroepen benadering.

De ene relatie is kansrijker dan de andere en geldt ook voor prospects. Dit is een wetmatigheden die kan zorgen voor (gegarandeerde) omzetgroei. Slimmer selecteren en een juiste bediening/opvolging is snel goed voor zo’n 20% omzetgroei.

 Waarom is een goede doelgroepen segmentatie nu zo belangrijk ?

  • Niet elke relatie of prospect is even kansrijk (even winstgevend)
  • Ex-relaties zijn gemiddeld genomen kansrijker dan (‘koude’) prospect
  • Je beschikbare tijd is altijd schaars, dus je MOET wel keuzes maken.
  • Relaties en prospects kopen hetzelfde product/dienst om verschillende redenen. Zonder goede segmentatie heb je dus geen passende propositie.

  • Meten = weten. Alleen als je meet uit welke segmenten/doelgroepen je successen komen en waarom, kun je steeds succesvoller worden.