Strategische Planning & Marketing

Strategische Planning

Na het vaststellen van je missie, visie en doelstellingen volgt het strategische plan. In het strategisch plan beschrijf je hoe de in de visie gestelde inzichten en doelstellingen bereikt gaan worden en geeft een samenhangende reeks stappen aan voor het handhaven van de continuïteit op langere termijn. Op de eenmaal genomen beslissing kan je niet eenvoudig terugkomen. Een strategisch plan heeft veel voordelen, zoals een betere coördinatie en resultaatnormen voor controle, het voorzien van veranderingen en het is overdraagbaar. Meestal worden bedrijfsmatige strategische plannen vastgelegd in een jaarplan. Denk hier dus goed over na, praat er over met belanghebbenden, leg het vast en blijf de beschreven stappen constant toetsen aan de missie, visie en doelstellingen.

Marketing is veel breder dan reclame en verkoop.
Er zijn vele definities en waar komt het op neer: het verkrijgen van de markt door in te spelen op de behoeftes van de (potentiële) afnemers.

Je hebt een dienst, of een product. Deze wil je aanbieden/verkopen. Je doet dit reeds, of je gaat nog beginnen. Hoe begin je dan ? Iemand die veel afweet van zijn product is meestal nog niet perse een marketing en sales expert. Afhankelijk van wat je wil aanbieden kijken wij wat de meest efficiënte aanpak is voor het beste resultaat.

Verschil tussen verkoop en marketing:
Verkopen: zien kwijt te raken wat er op de plank ligt
Marketing: ervoor zorgen dat de juiste dingen op de plank liggen

Dat doe je door een mix van marketinginstrumenten, de marketingmix:

  1. Produkt: kwaliteit, verpakking, assortiment, service,
  2. Prijs: wat betaal je voor een product, betalingsvoorwaarden,
  3. Plaats: distributiebeleid en de kanaalkeuze, waar doe je je verkoop ?
  4. Promotie: reclame, vertegenwoordigers, salespromotie, sponsering, PR,
  5. Personeel: vooral bij diensten en retail; wie doet wat,
  6. Presentatie: vooral bij retail en detailhandel,

Wij zorgen voor een op maat gesneden marketing plan voor jouw product of dienst.