Businessplan

Een businessplan geeft structuur aan jouw  ideeën en maakt doelstellingen concreet. Wellicht hebben de eerste plannen al vorm gekregen op papier of zelfs in de praktijk, toch blijft een businessplan belangrijk. Dat vormt de handleiding van een bedrijf, klein of groot.

Een businessplan schept duidelijkheid en dwingt jou als ondernemer de kern, ook wel de corebusiness, van het bedrijf als uitgangspunt te blijven nemen. Dat is ook belangrijk om externe partijen, zoals de bank, te overtuigen van jouw concept.