Missie en Visie van jouw onderneming

Een Missie:
Definieert het bestaansrecht en identiteit van jouw organisatie. Hiermee geef je aan wie je bent, wat je doet en wat je wilt bereiken. Je missie is tijdloos, en wel toe te passen op dit moment. Een missie staat dus, in tegenstelling tot een visie, niet voortdurend ter discussie. 

De missie van een organisatie bestaat over het algemeen uit de volgende vier onderdelen:

  1. Werkterrein
  2. Bestaansrecht
  3. Betekenis voor belanghebbenden
  4. Normen, waarden en overtuigingen 

Een visie is:
Inspirerend en geeft een visionaire en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn. In de definitie van de visie kijk je naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste droomsituatie. Om een visie voor je onderneming te formuleren kan je jezelf de volgende vragen stellen:

  1. Welke ontwikkelingen (economisch, sociologisch, technisch, politiek) zijn belangrijk voor onze organisatie?
  2. Hoe ziet onze toekomst eruit en die van onze concurrenten?
  3. Welke ambities hebben wij op langere termijn?
  4. Welke core competence moeten we voor de toekomst gaan ontwikkelen?

Een visie geeft altijd een beeld van de plaats en positie van je eigen organisatie in die verre toekomst.