Bilateraal, Gesprekscyclus en Beoordeling

Wij vinden dat het van cruciaal belang is om met elkaar helder afspraken te maken en deze frequent met elkaar te bespreken en haalbaarheid te toetsen. Als ondernemer heb je overzicht nodig en duidelijkheid in 'wie doet wat', dit om tijdig te kunnen bijsturen en de gezamenlijk de doelen te bereiken.
Dit doe je onder andere door het houden van bilateraal overleg, in combinatie mer een juist gespreks- en beoordelingscyclus gedurende het hele jaar. 

Samen met jou brengen wij de resultaat- en persoonlijke ontwikkeldoelstelling in kaart per medewerker. Wij begeleiden je actief in het inzetten van de gespreks- en beoordelingscyclus met je medewerkers.

Door middel van het voeren van bilateraal overleg, het maken van heldere afspraken, resultaat- en ontwikkeldoelstellingen voor de medewerker als mens en voor zijn taken en verantwoordelijkheden.  Deze zijn de basis voor het planningsgesprek begin van het jaar, tussentijdse functioneringsgesprekken en als afsluiting het beoordelingsgesprek.

De inhoud en uitkomst van een beoordelingsgesprek mag nooit een verrassing zijn voor de medewerker. Dit ondervang je door tijdige heldere communicatie en regelmatige afstemming.

Wij zorgen er voor dat er een heldere gesprek- en beoordelingssystematiek is, gedurende het hele jaar door.